Inklyuziv kelajak? Texnologiya, yangi dinamika va siyosat masalalari

Inklyuziv kelajak? Texnologiya, yangi dinamika va siyosat masalalari
Brukings instituti tadqiqotchilari Devid Avtor, Kaushik Basu va Dani Rodrik tomonidan inklyuziv kelajak, texnologiya va yangi iqtisodiy dinamika haqida tahliliy hisobot e’lon qilindi. Hisobotga ko‘ra, raqamli o‘zgarishlar davrida ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikning kuchayishi siyosiy munozaralarning asosiy mavzusi va davlat siyosati masalasiga aylandi. Hisobotda ma’lumot darajasiga ko‘ra daromadlarning nomutanosibligi so‘nggi 40 yil davomida daromadlar tengsizligi o‘sishining asosiy sababi sifatida ko‘rsatilgan. AQShda... ...

O'xshash yangiliklar