Kambag‘allikni qisqartirish: imkoniyat va harakatlar qanday natija beradi?

Kambag‘allikni qisqartirish: imkoniyat va harakatlar qanday natija beradi?
Bu dunyoda har qanday mushkul ishning yechimi bor. Hamma gap masalaga to‘g‘ri yondashuvda. Muammoni oqilona hal etish uchun esa, eng avvalo, uning mavjudligini tan ola bilish lozim. Qarang, bir necha o‘n yillar davomida mamlakatimizning iqtisodiy tang ahvolini o‘tish davri qiyinchiliklariga bog‘ladik. Baxt-saodatga moddiy farovonlik bilan emas, birinchi navbatda, ma’naviy yetuklik orqali erishiladi, degan aqidaga shunchalik mahkam yopishib oldikki, oxir-oqibat davlat... ...

O'xshash yangiliklar