“Yashil iqtisodiyot"ga o‘tish

“Yashil iqtisodiyot
O‘zbekiston uchun muammolar va imkoniyatlar Iqtisodiyotda bozor munosabatlarini chuqurlashtirishga o‘tishni O‘zbekiston 2016 yildan boshladi. Hukumat mamlakatni rivojlantirish uchun yanada barqaror iqtisodiy model yaratish majburiyatini o‘z zimmasiga oldi. Rivojlanishga nisbatan “yashil” yondashuv orqali iqtisodiy transformatsiyani kuchaytirish zarurligi e’tirof etildi. O‘sha vaqtdan beri O‘zbekiston barqaror rivojlanish usullarini iqtisodiy rivojlanishni rejalashtirishga integratsiyalashda sezilarli yutuqlarga erishdi. Xususan, O‘zbekiston Prezidentining 2022 yil dekabr oyida qabul... ...

O'xshash yangiliklar