Sirdaryo viloyatining 2023 yil yanvar-iyun oylaridagi demografik holati tahlil qilindi

Sirdaryo viloyatining   2023 yil yanvar-iyun oylaridagi demografik holati tahlil qilindi
Sirdaryo viloyatining doimiy aholisi soni 2023 yil yanvar-iyun holatiga ko‘ra, 904,9 ming kishini tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 8,3 ming kishiga yoki 0,9% ga ko‘paydi. Jumladan, shahar aholisi soni 390,2 ming kishini (jami aholi sonidagi ulushi 43,1%), qishloq aholisi soni 514,7 ming kishi (56,9%)ni tashkil etdi. Viloyat hududlari kesimida tahlillar ko‘rsatmoqdaki, 2023 yil yanvar-iyun holatiga eng ko‘p aholi... ...

O'xshash yangiliklar