Sirdaryo viloyatining 2023 yil yanvar-mart oylaridagi demografik holati

Sirdaryo viloyatining 2023 yil yanvar-mart oylaridagi demografik holati
Sirdaryo viloyatining doimiy aholisi soni 2023 yil yanvar-mart holatiga ko‘ra, 900,9 ming kishini tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 17,8 ming kishiga yoki 102% ga ko‘paydi. Jumladan, shahar aholisi soni 388,4 ming kishini (jami aholi sonidagi ulushi 43,1%), qishloq aholisi soni 512,5 ming kishi (56,9%)ni tashkil etdi. Viloyat hududlari kesimida tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, 2023 yil yanvar-mart holatiga ko‘ra eng... ...

O'xshash yangiliklar