Suvdan foydalanish va sektordagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etish imkoniyatlari

Suvdan foydalanish va sektordagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etish imkoniyatlari
Aholi sonining o‘sishi va iqlim o‘zgarishi suv xo‘jaligi va respublika iqtisodiyotining boshqa sohalari uchun bir qator muammolarni yuzaga keltiradi. Xususan, bu qishloq xo‘jaligi va energetika sohasiga taalluqli bo‘lib, ularda suv resurslari taqchilligining ortishi ushbu tarmoqlarni rivojlantirish bo‘yicha belgilangan dasturlarni amalga oshirishga to‘sqinlik qilishi mumkin. Bugungi kunda respublikada yiliga 52 km3 suv resurslaridan foydalaniladi, shundan 90-91%i qishloq xo‘jaligida, 5,9%i kommunal-maishiy xo‘jalikda... ...

O'xshash yangiliklar