2023 йил январь-декабрь ойларида Жиззах вилоятида кичик тадбиркорлик субъектлари фаолияти таҳлили

2023 йил январь-декабрь ойларида Жиззах вилоятида кичик тадбиркорлик субъектлари фаолияти таҳлили
2023 йил январь-декабрь ойлари давомида ялпи ҳудудий маҳсулотнинг 73,7% (2022 йил январь-декабрида 77,3%) кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилди. 2023 йилнинг январь-декабрь ойларида кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари томонидан: - саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 4 628,6 млрд. сўмни (жами саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришининг 24,4%и) ташкил қилди; Жиззах вилояти бўйича кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан амалга оширилган энг кўп саноат маҳсулотлари ишлаб... ...

Ўхшаш янгиликлар