2023 yil 1-chorak yakunlari bo‘yicha Sirdaryo viloyatida xizmatlar sohasining rivojlanish dinamikasi

2023 yil 1-chorak yakunlari bo‘yicha Sirdaryo viloyatida xizmatlar sohasining rivojlanish dinamikasi
2023 yil yanvar-mart oylarida Sirdaryo viloyatida xizmatlar hajmi 1 345,5 mlrd. so‘mni tashkil etgan va 2022 yilning yanvar-mart oylariga nisbatan 6,2 foizga oshgan. Ushbu davrda viloyatning yalpi hududiy mahsuloti tarkibida xizmatlar sohasining ulushi 34,6 foizni tashkil etgan. Shuningdek, xizmatlar sohasi tarkibida eng katta ulush moliyaviy xizmatlar (33,3%), savdo (24,2%) va transport (12,7%) xizmatlarga to‘g‘ri kelgan. Keyingi o‘rinlarni aloqa va axborotlashtirish... ...

O'xshash yangiliklar