2023 yil yanvar-iyun yakunlari bo‘yicha Jizzax viloyatida xizmatlar sohasining rivojlanish dinamikasi taxlil qilindi

2023 yil yanvar-iyun yakunlari bo‘yicha Jizzax viloyatida xizmatlar sohasining rivojlanish dinamikasi taxlil qilindi
2023 yil yanvar-iyun oylarida Jizzax viloyatida xizmatlar hajmi 4 564,2 mlrd. so‘mni tashkil etgan va 2022 yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan 8,7%ga oshgan. 2023 yil yanvar-iyun oylarida viloyatning yalpi hududiy mahsuloti tarkibida xizmatlar sohasining ulushi 40,2%ni tashkil etgan. 2023 yil yanvar-iyun oylarida xizmatlar sohasi tarkibida eng katta ulush moliyaviy (28,7%), savdo (28,6%) va transport (14,2%) xizmatlariga to‘g‘ri kelgan. Keyingi o‘rinlarni aloqa... ...

O'xshash yangiliklar