2023 yilda Jizzax viloyati o‘rtacha oylik ish haqi qancha edi?

2023 yilda Jizzax viloyati o‘rtacha oylik ish haqi qancha edi?
2024 yil 1 yanvar holatiga iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqining eng yuqori darajasi Bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati 10 622,4 ming so‘m (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish darajasi 127,5%), Axborot va aloqa 7 538,6 ming so‘m (160,5%), Tashish va saqlash 5 600,7 ming so‘m (163,2%), Qurilish 4 273,3 ming so‘m (176,5%) va Sanoat 3930,7... ...

O'xshash yangiliklar