Buxoro viloyatining 2021 yildagi makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Buxoro viloyatining 2021 yildagi makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari
Ushbu davrda Buxoro viloyat YaHM hajmi 38 742,4 mlrd. so‘mni tashkil etgan holda o‘tgan yilgi mos davrga nisbatan 6,2%ga o‘sgan, shuningdek, YaIM tarkibida viloyatning hissasi 5,3%ni tashkil etgan. Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi esa 19 746,4 ming so‘mni tashkil qilib, 4,8% ga oshgan. YaHM tarkibida sanoat ulushi qurilishni qo‘shgan holda 25,3% (2020 yilda 25,0%), qishloq xo‘jaligi ulushi 45,0%... ...

O'xshash yangiliklar