Buyuk Temurning moliya-iqtisod siyosati

Buyuk Temurning moliya-iqtisod siyosati
Buyuk Temur jahondagi 27 mamlakatni bosqichma-bosqich o‘z davlati tarkibiga kiritib, yagona davlat sifatida birlashtirdi va ularning iqtisodiyoti va moliya tizimini takomillashtirdi. Davlatning boshida bosh hukmdor — Temurning o‘zi turgan bo‘lsa, undan keyin ikkinchi bo‘lib moliya devoni turar edi. Bu devonni bitta devonbegi va uning kotibiyati boshqarardi. Moliya devonining asosiy vazifalari — davlat soliq ishlarini yuritish, qishloq xo‘jalik ishlarini boshqarish, davlat... ...

O'xshash yangiliklar