Baholash xizmatlari bozorini rivojlantirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlari

Baholash xizmatlari bozorini rivojlantirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlari
Baholash xizmatlari bozor munosabatlari sharoitida katta talabga ega bo‘lgan xizmat turi hisoblanadi. Aktivlarning real bozor qiymatini aniqlash, aktivlarni bozor qiymatidan kelib chiqqan holda soliqqa tortish, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida hisobotlarni tuzish va e’lon qilish, aktivlar bilan bog‘liq bitimlar tuzish, jumladan ularni sotish, davlatga tegishli mulklarni xususiylashtirish, aktivlarni garov ta’minoti sifatida berish jarayonlarining tobora kengayib borishi baholash xizmatiga zaruratni yanada... ...

O'xshash yangiliklar