Infografika: 2017-2022 yillarda O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash sohasining rivojlanishi

Infografika: 2017-2022 yillarda O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash sohasining rivojlanishi
Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi mutaxassislari O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash sohasining 2017-2022 yillardagi rivojlanish dinamikasini taqdim etdi. 2017 yilda O‘zbekiston Respublikasida o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 73 yoshni tashkil etgan bo‘lsa, 2022 yilga kelib bu ko‘rsatkich 74 yoshga yetdi. Jumladan, ayollarning o‘rtacha umr davomiyligi 77 yosh, erkaklarniki 72 yoshni tashkil etdi. O‘tgan olti yil davomida sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar hajmi 2,1 marta... ...

O'xshash yangiliklar