O‘zbekistonda Telegram ommabopligini o‘rganish

O‘zbekistonda Telegram ommabopligini o‘rganish
Boshqaruv, biznes va mediada qo‘llanilishi Bugungi kunda messenjerlar axborot olishning muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy messenjerlar ham odamlar orasida, ham hukumat va fuqarolar o‘rtasida to‘laqonli kommunikatsiya markazlariga aylanishga ulgurdi, shuningdek, ekspress ta’lim jarayonlariga ahamiyatli ta’sir ko‘rsatmoqda. Telegram kanallarida siyosiy va ekspert kommunikatsiyalarining o‘ziga xos umumiy xususiyatlari jadal rivojlanib borayotgan bo‘lsa-da, bu ilmiy tadqiqotlarda yetarlicha yoritilmagan. Shu sababli Telegram‘da kommunikatsiyani har... ...

O'xshash yangiliklar