Ob’yektiv voqelikning konstitutsiyaviy mustahkamlanishi

Ob’yektiv voqelikning konstitutsiyaviy mustahkamlanishi
Jahon va O‘zbekistonda ijtimoiy davlat haqida Yangilangan Konstitutsiyaga muvofiq, “O‘zbekiston – ryespublika boshqaruv shakliga ega suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat”. O‘zbekiston ijtimoiy davlat ekanligi mamlakatimiz tarixida ilk marotaba Konstitutsiya darajasida mustahkamlab qo‘yiladi. Xo‘sh, bu tushuncha o‘zi aslida nimani anglatadi? Ijtimoiy davlat qanday davlat? Ijtimoiy davlat – bu davlatning shunday modeli bo‘lib, uning siyosati har bir fuqaroning munosib turmush... ...

O'xshash yangiliklar