O‘zbekistonda xususiy korxonalar rivojining o‘ziga xosliklari

O‘zbekistonda xususiy korxonalar rivojining o‘ziga xosliklari
Korxonalar dinamizmi haqida Korxonalarning bozorga kirib kelishi bozor iqtisodiyotida sodir bo‘layotgan jarayonlarni namoyon qiladi. Yangi tadbirkorlik sub’yektlari raqobatni kuchaytiradi, innovatsiyalarni joriy qiladi hamda samarasiz va unumdor bo‘lmagan korxonalarning bozordagi o‘rnini egallaydi, bu esa o‘z navbatida iqtisodiy o‘sishga hissa qo‘shadi. 2001-2010 yillarda O‘zbekistonda korxonalarning bozorga o‘rtacha kirish darajasi 13 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2011-2016 yillarda bu ko‘rsatkich 11 foizga tushdi. 2001-2013... ...

O'xshash yangiliklar