O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida energiya tejamkorligi

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida energiya tejamkorligi
Qishloq xo‘jaligi O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining asosini tashkil qiluvchi yetakchi tarmoqlardan biri bo‘lib, agrooziq-ovqat bozorini, oziq-ovqat va iqtisodiy xavfsizlikni, shuningdek, qishloq hududlarida mehnat salohiyatini shakllantiradi. Mamlakatda qariyb 100 mingta fermer xo‘jaligi, 20 mingdan ziyod oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyat yuritmoqda. Tarmoq korxonalarining ishlab chiqarish faoliyati ko‘p energiya talab qiladi va bu korxonalar o‘z faoliyatida respublika elektr energiyasining 30 foizigacha qismidan foydalanadi, xususan,... ...

O'xshash yangiliklar