O‘zbekistonda moliyaviy xizmatlar bozori: joriy holati va rivojlanish prognozlari

O‘zbekistonda moliyaviy xizmatlar bozori: joriy holati va rivojlanish prognozlari
Pul-kredit siyosati va inflyasiya 2022 yilda O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tashqi ta’sirlar ortishi, kelajakdagi noaniqliklar, jahon bozorlarida kechgan keskin tebranishlar va asosiy hamkor mamlakatlarda fond bozorlari va valyuta bozorlaridagi tebranishlarni e’tiborga olgan holda dan muvozanatli monetar siyosatini davom ettirdi. Yilning birinchi choragida jahon bozorlarida yuz bergan keskin o‘zgarishlar, asosiy savdo hamkorlarining valyuta bozoridagi noaniqliklari va buning ortidan Markaziy bank asosiy... ...

O'xshash yangiliklar