“Siyosatnoma”dagi iqtisodiy fikrlar haqida

“Siyosatnoma”dagi iqtisodiy fikrlar haqida
Qadim Sharqda eng mashhur tarixiy asarlardan biri bo‘lgan “Siyosatnoma” saljuqiylar davlatining sultoni Alp Arslon saroyida uzoq yillar vazirlik qilib, oqilligi bilan shuhrat qozongan Nizomulmulk (to‘liq nomi Abu Ali al-Hasan ibn Ali ibn Isxoq at-Tusiy) tomonidan yozilgan. Kitob Alp Arslonning o‘g‘li Malikshoh davrida uning topshirig‘iga asosan bitilgan. Nizomulmulkning asarida ko‘p yillik chuqur izlanishlar va hayotiy tajriba xulosalari jamlashtirilgan bo‘lib, siyosiy, iqtisodiy,... ...

O'xshash yangiliklar