Valyuta kursining asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta’siri

Valyuta kursining asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta’siri
Xo‘jalik aloqalarining tobora globallashuvi, mamlakatlar milliy iqtisodiyotining o‘zaro bog‘liqligi va iqtisodiy integratsiyasining chuqurlashishi jahon iqtisodiyoti rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday sharoitda mamlakatda makroiqtisodiy vaziyatni tartibga solishda valyuta kursi asosiy instrumentlardan biri bo‘lib, makroiqtisodiy masalalarni hal etishda uning roli kuchayib bormoqda. Xususan, valyuta kursi muhim makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar, jumladan, inflyasiya darajasi, to‘lov balansi holati va davlat byudjetining ko‘rsatkichlariga hamda mamlakat pul... ...

O'xshash yangiliklar