Yoshlar kuchi: Z avlodining biznes va moliyaga ta’siri

Yoshlar kuchi: Z avlodining biznes va moliyaga ta’siri
Z-generation tushunchasi haqida “Avlodlar nazariyasi”ga ko‘ra, tez o‘zgaruvchan dunyo va texnologiyaning jadal rivojlanishi sharoitida taxminan 1990 yillarning o‘rtalaridan 2010 yillarning boshlariga qadar tug‘ilgan Z avlod (Z-generation, Zet avlod yoki Zumerlar) bugungi kunda iqtisodiyotda tobora muhim kuchga aylanmoqda. Z avlodining asosiy xususiyatlaridan biri bu — ularning raqamli savodxonligi va kundalik hayotda texnologiyadan samarali foydalanish qobiliyatidir. Ular yangi platformalar, dasturlar va vositalarga... ...

O'xshash yangiliklar