2017-2022 йилларда Ўзбекистон иқтисодиётига киритилган инвестициялар таҳлили

2017-2022 йилларда Ўзбекистон иқтисодиётига киритилган инвестициялар таҳлили
Шу муносабат билан, ушбу мақолада сўнгги 6 йилда мамлакатда амалга оширилган инвестицион сиёсатнинг макроиқтисодий аҳамияти, тармоқларга киритилган инвестициялар ва уларнинг самарадорлиги таҳлил этилади. 2017-2022 йилларда Ўзбекистонда жами 1 178,6 трлн сўм инвестициялар ўзлаштирилиб, унинг йиллик ўртача ўсиш суръати 13,4 фоизни ташкил этди. Амалга оширилган капитал қўйилмалар ушбу даврда кузатилган юқори иқтисодий ўсишга замин яратди. Хусусан, 2017-2022 йилларда ЯИМнинг ўртача ўсиши... ...

Ўхшаш янгиликлар