Markaziy banklarning raqamli valyutasi

Markaziy banklarning raqamli valyutasi
O‘zbekiston uchun imkoniyatlar va tavsiyalar Raqamli valyuta (RV) – moliya sohasidagi yangi va istiqbolli voqelik bo‘lib, u yo‘nalish nazoratchilari, iste’molchilar va dasturchilar uchun turli imkoniyatlar taqdim etadi. Markaziy banklarning raqamli valyutasi (Central Bank Digital Currency, CBDC yoki MBRV) – markaziy banklar tomonidan chiqariladigan, nazorat qilinadigan va kafolatlanadigan milliy fiatli valyutalarning raqamli muqobilidir. MBRVni markazlashtirilmagan holda amalda bo‘lib, nazorat qiluvchi maxsus... ...

O'xshash yangiliklar