Infografika: 2017-2022 yillarda O‘zbekistonda elektro energetikaning rivojlanishi

Infografika: 2017-2022 yillarda O‘zbekistonda elektro energetikaning rivojlanishi
Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi mutaxassislari O‘zbekistonda elektro energetikaning 2017-2022 yillardagi rivojlanish dinamikasini taqdim etdi. Elektr energetikasi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi uchun o‘ta muhim ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda yurtimizda energetika sohasida katta islohotlar amalga oshirildi. Natijada elektr enegiyasi ishlab chiqarish hajmi 2022 yilda 74,3 mlrd. kVt soatni tashkil etib, 2016 yilga nisbatan 15,3 mlrd kVt⋅soatga yoki 26 foizga o‘sdi. Iste’molchilarga yetkazib... ...

O'xshash yangiliklar