“Qisasi Rabg‘uziy” asaridagi iqtisodiy qarashlar

“Qisasi Rabg‘uziy” asaridagi iqtisodiy qarashlar
Rabg‘uziy sharq xalqlari orasida juda mashhur bu asarini 1310 yilda yozib tugatgan. Uning hayoti va ijodi haqida ma’lumot juda kam bo‘lishiga qara may, u zamonasining taniqli tarixchisi, yetuk shoiri va iste’dodli tarjimoni ekanligi ma’lum. “Qisasi Rabg‘uziy” asarining eng qadimiy qo‘lyozma nusxasi XV asrda ko‘chirilgan. 1948 yili mashhur daniyalik matnshunos K. Granberk uni nashr etgan, 2 jilddan iborat asar 1990-1991 yillari... ...

O'xshash yangiliklar