O‘zbekistonda mis sanoati: joriy holati va istiqbollari

O‘zbekistonda mis sanoati:  joriy holati va istiqbollari
Mis sanoati rivojlanishining hozirgi holati Ma’lumki, O‘zbekiston foydali qazilmalarga boy davlat. Oxirgi yillarda olib borilgan islohotlar doirasida mineral resurslardan keng foydalanish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zahirasi 45 million tonnaga baholangan mis ham ushbu resurslar sirasiga kiradi. So‘nggi yillarda mis qazib olish ko‘rsatkichi 2016 yildagi 103 ming tonnadan 2020 va 2021 yillarda 148 ming tonnaga, ya’ni 1,4 baravar o‘sishi buning... ...

O'xshash yangiliklar