Ibn Xaldunning iqtisodiy qarashlariga doir

Ibn Xaldunning iqtisodiy qarashlariga doir
Sharqning eng ulug‘ allomalaridan biri bo‘lgan Ibn Xaldun (asl ismi Abu Zayd Abdurrahmon ibn Muhammad al-Xadramiy, 1332-1406 y.) XIV asrda yashab, dolzarb mavzularda ijod qilgan musulmon mutafakkiri, yirik faylasufi va tarixchisidir. Uning asosiy iqtisodiy qarashlari mashhur “Muqaddima” asarida aks etgan bo‘lib, unda davlat va millatlarning yuksalishi va tanazzulga yuz tutishi sabablari haqida ham atroflicha so‘z yuritilgan. Shu nuqtai-nazardan qaraganda, Ibn... ...

O'xshash yangiliklar