Qashqadaryo viloyatining 2022 yilning yanvar-iyun oylaridagi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Qashqadaryo viloyatining 2022 yilning yanvar-iyun oylaridagi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Yalpi hududiy mahsulot. 2022 yilning birinchi yarim yilligida viloyatdagi yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmi 22 234,2mlrd so‘mni, o‘sish ko‘rsatkichi 2021 yilning mos davriga nisbatan 104,6%ni (o‘sish ko‘rsatkichi bo‘yicha Respublika hududlari orasida 9-o‘rin) tashkil qilgan.

Viloyatda yaratilgan YaHMning Respublika yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 5,7%ni tashkil qilgan holda Toshkent shahri, Toshkent, Navoiy, Samarqand, Farg‘ona va Andijon viloyatlaridan keyingi 7-o‘rinni egallagan.

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM xajmi 6 494,6 ming so‘mni tashkil qilgan holda (Respublika hududlari orasida 9-o‘rin) o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 102,4%ga oshgan. Viloyat jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM xajmi Respublika jon boshiga o‘rtacha ko‘rsatkichidan 1,7 baravar past bo‘lgan.

Sanoat. Viloyatda 10 152,6 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2021 yilning mos davriga nisbatan 105,6% (o‘sish ko‘rsatkichi bo‘yicha Respublika hududlari orasida 11-o‘rin)ga oshgan. Viloyatda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining respublika sanoatidagi ulushi 4%ni tashkil qilgan va hududlar orasida 8-o‘rinni egallangan.

Viloyatda jon boshiga to‘g‘ri keladigan sanoat mahsulotlari xajmi 2 965,6 ming so‘mni (Respublika hududlari orasida 12-o‘rin) tashkil qilgan holda o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 103,4%ga oshgan. Shuningdek, viloyat miqyosida jon boshiga to‘g‘ri keladigan sanoat xajmi Respublika jon boshiga o‘rtacha ko‘rsatkichidan 2,4 baravar past bo‘lgan.

Iste’mol tovarlari. Viloyatda 2 089,6 mlrd so‘mlik (2021 yilga nisbatan 105,5%) iste’mol tovarlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, respublikadagi ulushi 2,4%ni tashkil qilgan holda hududlar orasida 12-o‘rinni egallagan.

Qishloq o‘rmon va baliq xo‘jaligi. Viloyatda 12 829,1 mlrd so‘mlik qishloq o‘rmon va baliq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 103,6%ga oshgan. Respublika qishloq xo‘jalik mahsulotlarida viloyatning ulushi 9,7%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 5-o‘rinni egallagan.

Jon boshiga to‘g‘ri keluvchi qishloq o‘rmon va baliq xo‘jaligi mahsulotlari xajmi 3 747,4 ming so‘m bo‘lib, Respublika hududlari orasida 8-o‘rinni egallagan va o‘sish ko‘rsatkichi o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 101,3%ni tashkil etgan.

Xizmat ko‘rsatish. Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari xajmi 7 299,1 mlrd so‘mni tashkil qilgan holda, o‘tgan yilga nisbatan 112,3%ga oshgan. Xizmatlar xajmining respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 4,5%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 7-o‘rinni egallagan.

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi 2 132,1 ming so‘m (Respublika jon boshiga o‘rtacha ko‘rsatkichidan 2 baravar kam) bo‘lib, hududlar orasida oxirgi o‘rinni egallagan. Biroq, 2021 yilning mos davriga nisbatan 109,9%ga oshgan.

Chakana savdo. Viloyatdagi chakana savdo hajmi 8 939,7 mlrd. so‘mni tashkil qilgan holda, o‘tgan yilga nisbatan 109,9%ga oshgan. Chakana savdo xajmining respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 6,7%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 6-o‘rinni egallagan.

Viloyatda jon boshiga to‘g‘ri keluvchi chakana savda aylanmasi hajmi 2 611,3 ming so‘mni(Respublika jon boshiga o‘rtacha ko‘rsatkichidan 1 174 so‘mga kam) tashkil qilgan holda o‘tgan yilga nisbatan 107,6%ga oshgan va hududlar orasida 12-o‘rinni egallagan.

Qurilish ishlari. Qurilish ishlari hajmi 3 454,0 mlrd. so‘mni tashkil qilgan holda, 2021 yilga nisbatan 106,8%ga oshgan. Viloyatda qurilish ishlari hajmining respublika ko‘rsatkichidagi ulushi 5,7%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 6-o‘rinni egallagan.

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar. Asosiy kapitilga kiritilgan investitsiyalar hajmi 7 373,3 mlrd so‘m (2021 yilga nisbatan 105,7%) bo‘lib, Respublikadagi ulushi 5,8% (hududlar orasida 6-o‘rin)ni tashkil qilgan. Jon boshiga to‘g‘ri keladigan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 2 153,7 ming so‘m (2021 yilga nisbatan 103,4%) ni tashkil qilgan.

Tashqi savdo aylanmasi. Tashqi savdo aylanmasi xajmi 292,4 mln AQSh dollarini tashkil qilgan holda, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 130,4%ga oshgan. Viloyat tashqi savdo aylanmasining Respublika jami tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 1,2%ni tashkil qilgan holda, hududlar orasida 13-o‘rinni egallagan. Tashqi savdo aylanmasi tarkibida eksportning ulushi 53,7%, importning ulushi 46,3%ni tashkil qilgan.

2022 yilning birinchi yarim yilligida viloyat miqyosida amalga oshirilgan jami eksport hajmi 157,0 mln AQSh dollarini tashkil qilgan holda 2021 yilning birinchi yarim yilligiga nisbatan 144,2%ga, import xajmi 135,4 mln AQSh dollarini tashkil qilgan holda 117,4%ga oshgan.

Furqat Islomov
Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi
Qashqadaryo filiali yetakchi ilmiy xodimi
Maqolani ulashing

O'xshash yangiliklar