Qashqadaryo viloyatining 2022 yilning yanvar-iyun oylaridagi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Qashqadaryo viloyatining 2022 yilning yanvar-iyun oylaridagi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari
Yalpi hududiy mahsulot. 2022 yilning birinchi yarim yilligida viloyatdagi yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmi 22 234,2mlrd so‘mni, o‘sish ko‘rsatkichi 2021 yilning mos davriga nisbatan 104,6%ni (o‘sish ko‘rsatkichi bo‘yicha Respublika hududlari orasida 9-o‘rin) tashkil qilgan. Viloyatda yaratilgan YaHMning Respublika yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 5,7%ni tashkil qilgan holda Toshkent shahri, Toshkent, Navoiy, Samarqand, Farg‘ona va Andijon viloyatlaridan keyingi 7-o‘rinni egallagan. Jon boshiga... ...

O'xshash yangiliklar