Qashqadaryo viloyatining 2023 yil yakuni bo‘yicha asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Qashqadaryo viloyatining 2023 yil yakuni bo‘yicha asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari
Yalpi hududiy mahsulot 2023 yil yakunida viloyatning yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmi 58,4 trln so‘mni (Respublika hududlari orasida 7-o‘rin), o‘sish ko‘rsatkichi 2022 yilning mos davriga nisbatan 105,0 foizni tashkil qilgan. Jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi 16,6 mln so‘mni tashkil qilgan. YaHMning o‘sishi hudud iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridagi ijobiy o‘sish sur’atlari bilan bog‘liqdir. O‘sish sur’atlari xizmatlar sohasida – 111%, sanoatda –... ...

O'xshash yangiliklar