Oilaviy byudjetning iqtisodiyot va oila hayotidagi roli

Oilaviy byudjetning iqtisodiyot va oila hayotidagi roli
Oila byudjetini rejalashtirish haqida So‘nggi paytlarda ekspert-akademik hamjamiyatda oila farovonligini mustahkamlash masalalariga katta e’tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlar ko‘rsatganidek, oila bosh ijtimoiy institut mavqeini egallashda davom etib, uning doirasida iqtisodiy munosabatlar, oila va shaxsiy moliyani boshqarishning asosiy poydevori qo‘yilmoqda. Ekspertlarning fikricha, dunyoda oziq-ovqat taqchilligi muammosi keskinlashib borayotgan bir sharoitda oila byudjetini to‘g‘ri rejalashtirish tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Oilaviy byudjet oilaning moliyaviy ahvolini... ...

O'xshash yangiliklar