Surxondaryo viloyatining 2022 yilning yanvar-dekabr oylaridagi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari

Surxondaryo viloyatining 2022 yilning yanvar-dekabr oylaridagi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari
Yalpi hududiy mahsulot. 2022 yilning yanvar-dekabr oylarida viloyatdagi yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmi 34 858,5 mlrd so‘mni, o‘sish ko‘rsatkichi 2021 yilning mos davriga nisbatan 104,%ni (o‘sish ko‘rsatkichi bo‘yicha Respublika hududlari orasida 13-o‘rin) tashkil qilgan. Viloyatda yaratilgan YaHMning Respublika yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 3,9%ni tashkil qilgan holda viloyatlar orasida 10-o‘rinni egallagan. YaHM tarkibida sanoat ulushi qurilishni qo‘shgan holda – 15,2%, qishloq,... ...

O'xshash yangiliklar