Ta’limni boshqarishning zamonaviy modeli

Ta’limni boshqarishning zamonaviy modeli
Zamonaviy dunyoda nafaqat iqtisodiyot, balki butun jamiyatni yangi bosqichga olib chiqishni shakllantirishda ta’limning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Jahon banki hisob-kitoblariga ko‘ra, o‘tish davridagi mamlakatlarda o‘sishning 64 foizi inson kapitali sifati, ya’ni aholi tomonidan ishlab chiqarish jarayoni va kundalik hayotda samarali yechimlarni topish uchun to‘plangan bilim va ko‘nikmalarga bog‘liq. Yaponiya, Germaniya kabi mamlakatlarda inson kapitalining ulushi milliy boylikning 80 foizini tashkil... ...

O'xshash yangiliklar