Infografika: O‘zbekistonning MDH davlatlari bilan 2022 yildagi savdosi

Infografika: O‘zbekistonning MDH davlatlari bilan 2022 yildagi savdosi
2022 yilning yanar-dekabr oylarida O‘zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasining uchdan bir qismi yoki 38,4%i MDH davlatlariga to‘g‘ri keldi. Shu bilan birga, 2022 yilda MDH davlatlarining umumiy tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 2021 yilning mos davriga nisbatan 0,6%ga oshib, boshqa xorijiy davlatlar ulushi esa mos ravishda 0,6%ga kamaydi, 61,6%ni tashkil etdi. O‘zbekiston Respublikasining MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi 2022 yil yanvar-dekabr... ...

O'xshash yangiliklar