Xalqaro migratsiya COVID-19’dan oldin va keyin

Xalqaro migratsiya COVID-19’dan oldin va keyin
Muammolar va yechimlar Migratsiya bugungi dunyoda kuchli va ajralmas jarayon hisoblanib, globallashuvning muhim tarkibiy qismiga aylandi va qabul qiluvchi mamlakatlarda ham, migrantlar tug‘ilib o‘sgan yurtlarda ham iqtisodiyot, madaniyat va jamiyat rivojiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Xalqaro migrantlar ushbu jarayonda ishtirok etuvchi mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi, chunki rivojlangan davlatlar o‘z iqtisodiyoti uchun nihoyatda zarur ishchi kuchiga, nisbatan kam rivojlangan mamlakatlar... ...

O'xshash yangiliklar