O‘zbekistonda raqamlashtirish jarayonlari

O‘zbekistonda raqamlashtirish jarayonlari
Zamonaviy hayotimizga texnologiyalar shunchalik singib ketdiki, unda qog‘ozbozlikka aslo o‘rin qolmasligi kerak. Uning har qanday ko‘rinishi — taraqqiyot yo‘lidagi to‘siq. Muammoni oldinroq anglagan va maqsadlarini izchillik bilan amalga oshirgan ayrim mamlakatlar qog‘ozbozlik balosidan deyarli qutulishgan. BMTning Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi (E-Government Development Index) mamlakatlarning elektron hukumatni qurish va raqamlashtirishdagi yutuq va kamchiliklarini aks ettiruvchi o‘ziga xos ko‘zgu sanaladi. Yangi e’lon... ...

O'xshash yangiliklar