Oziq-ovqat yetishtirish va aholi daromadlarini ko‘paytirish – doimiy e’tiborda

Oziq-ovqat yetishtirish va aholi daromadlarini ko‘paytirish – doimiy e’tiborda
2022 yilda yuz berayotgan geosiyosiy noxush voqealar tufayli jahon bozorida keskin salbiy o‘zgarish va resurslar bilan ta’minotda uzilishlar yuz beryapti. Bu holat global tizimlarning bir bo‘lagi bo‘lgan O‘zbekiston iqtisodiyotiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda. Shu bois iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror rivojlantirish va aholini oziq-ovqat bilan uzluksiz ta’minlash masalalari mamlakat rahbariyatining alohida e’tiborida turibdi. Jahon savdo kon’yunkturasida yuz berayotgan o‘zgarishlarga mos ravishda mamlakatimizda... ...

O'xshash yangiliklar