Xususiylashtirish tomon dadil qadamlar

Xususiylashtirish tomon dadil qadamlar
So‘nggi yillarda O‘zbekistonda mamlakat iqtisodiyotidagi davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy tarmoqning rolini oshirish, bu orqali tadbirkorlikni rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Shu bois, davlatga qarashli yoxud davlat ulushi mavjud bo‘lgan korxonalarni xususiylashtirish masalalari islohotlarning diqqat markazida turibdi. Maqolada bu borada qilingan ishlar va oldimizda turgan vazifalar haqida so‘z yuritiladi. Dolzarb masala Dunyodagi hozirgi murakkab iqtisodiy vaziyat, jahon bozoridagi narx tebranishlari milliy iqtisodiyotni... ...

O'xshash yangiliklar