Buxoro viloyatining 2022 yil I chorak makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili

Buxoro viloyatining 2022 yil I chorak makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili

2022 yil yanvar-mart oylarida Buxoro viloyatining YaHM hajmi 7002,7 mlrd. so‘mni tashkil etgan holda o‘tgan yilgi mos davrga nisbatan 103,1%ga o‘sgan. Shuningdek, YaIM tarkibida viloyatning hissasi 4,3%ni tashkil etgan.

Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaHM hajmi esa 3 536,7 ming so‘mni tashkil qilib, 1,5% ga oshgan.

Hudud iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi YaHMning 95,0%ini tashkil etgan bo‘lsa, mahsulotlarga sof soliqlar esa 5,0%ini tashkil etgan.

YaHMning tarmoqlar bo‘yicha tarkibida sanoat ulushi qurilishni qo‘shgan holda 30,7% (2020 yilda 31,1%), qishloq xo‘jaligi ulushi 25,6% (2020 yilda 27,0%) va xizmat ko‘rsatish ulushi 43,7% (2020 yilda 41,9%)ni tashkil qilgan.

Respublika makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarini shakllanishida viloyatning hissasi ahamiyatli hisoblanadi. YaIMda viloyatning hissasi 4,3%ni tashkil etib huddudlar ichida 8 o‘rinda bo‘lsada, asosiy kapitalga investitsiyalar kiritishda 13,7%ni tashkil etib, 2-o‘rinni, qurilish ishlari bo‘yicha 6,4%ni va qishloq xo‘jaligi sohasida 8,8% ni tashkil etib, 4 o‘rinni egallagan.

Viloyat aholi jon boshiga asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblaganda respublika bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlaridan yuqori. Jumladan, aholi jon boshiga YaHM hajmi bo‘yicha hududlar ichida 5-o‘rin, asosiy kapitalga investitsiyalar kiritish sohasida 1-o‘rin, qishloq xo‘jaligi sohasi bo‘yicha 3-o‘rin, ko‘rsatilgan bozor xizmatlari va chakana savdo aylanmasi sohasida 4-o‘rindaligi ahamiyatlidir.

Bahodir Husanov,

Ardasher Murtazayev

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi

Samarqand filiali

Maqolani ulashing

O'xshash yangiliklar