“Qutadg‘u bilig”dagi asosiy iqtisodiy qarashlar (Saodatga eltuvchi bilim)

“Qutadg‘u bilig”dagi asosiy iqtisodiy qarashlar (Saodatga eltuvchi bilim)
Yusuf Xos Hojib 1069-1070 yillar orasida “Qutadg‘u bilig” (Saodatga eltuvchi bilim) asarini turk tilida yozib, qoraxoniylar hukmdori Tavg‘och Bug‘roxonga taqdim etadi. Xon Yusufga “Xos Hojib”, ya’ni “eshik og‘asi” degan martabani in’om etadi. Bu falsafiy asarda markazlashgan davlat tuzish, uni mustahkamlash, nizo va adovatga barham berish, xo‘jalik hamda ma’rifat, obodonchilik, davlatni tadbir bilan boshqarish ishini o‘rganish, kasb-hunar egallash, xalq g‘amini yeyish... ...

O'xshash yangiliklar