Iqtisodiyotdagi vaziyat va belgilangan vazifalarga doir

Iqtisodiyotdagi vaziyat va belgilangan vazifalarga doir
O‘zbekiston aholisining jadal ko‘payishi uning o‘sib borayotgan ehtiyojlarini yetarlicha ta’minlash va turmush darajasini oshirish uchun iqtisodiy o‘sish sur’atlarining ham yanada yuqori bo‘lishini talab qilmoqda. Ammo buning uchun qo‘yilgan maqsadlarga o‘z vaqtida yetishni ta’minlay oluvchi yangi, har tomonlama o‘ylangan va puxta yondashuvlar zarur. Va aynan shunday yangi yondashuvlar yil boshida O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bo‘lib o‘tib, iqtisodiyotdagi ishlarning holati va... ...

O'xshash yangiliklar