O‘zbekistonda chorvachilik tarmog‘ining rivojlanish dinamikasi

O‘zbekistonda chorvachilik tarmog‘ining rivojlanish dinamikasi
So‘nggi tendensiyalar Bugungi kunda O‘zbekistonda aholi bandligini va oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda qishloq xo‘jaligi muhim o‘rin egallaydi. Bunda chorvachilik ham alohida ahamiyatga ega bo‘lib, uning qishloq xo‘jaligidagi roli ortib bormoqda. Keyingi yillarda chorvachilik sektorini yanada rivojlantirish bo‘yicha bir qator qarorlar qabul qilingan bo‘lib, bu uning o‘sish dinamikasini ta’minlashga xizmat qildi. Tarmoqda o‘sish Keyingi yillarda chorvachilik kompleksida amalga oshirilgan oxirgi islohotlar natijasida... ...

O'xshash yangiliklar