O‘zbekistonning Markaziy Osiyo bilan savdo aloqalari

O‘zbekistonning Markaziy Osiyo bilan savdo aloqalari
O‘zbekistonda 2017 yildan boshlab davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalarida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ahamiyatli o‘zgarishlar tashqi savdo siyosatiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatdi, bu esa hatto pandemiyaga qaramay, O‘zbekiston tashqi savdosi hajmini oshirish imkonini berdi. Tashqi siyosat vektorining birinchi navbatda, eng yaqin qo‘shnilar – Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan o‘zaro manfaatli aloqalarni o‘rnatishga qarab yo‘naltirilgani ushbu sohadagi islohotlarning eng muvaffaqiyatli... ...

O'xshash yangiliklar