Beruniyning iqtisodiy qarashlari

Beruniyning iqtisodiy qarashlari
Buyuk qomusiy olim, 1000 yil avval tashkil topgan Xorazm Ma’mun akademiyasining a’zosi va raisi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy (973—1048) 152 ta asar yaratgani xamda 1036 yilgacha bitilgan kitoblari ro‘yxatini shaxsan o‘zi tuzgani bilan bizga ma’lum. Afsuski, bu asarlardan 30 tasigina bizgacha yetib keldi. Ularda mehnat boylikning asosi ekanligi to‘g‘risidagi g‘oya asosiydir. Uning ko‘pgina fikr va qarashlari bugungi kun... ...

O'xshash yangiliklar