Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyalashuvi

Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyalashuvi
Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqilligidan so‘ng mintaqaviy integratsiyalashuvini shartli ravishda uch davrga bo‘lish mumkin: 1990-2005 yillar o‘zaro hamkorlikning vujudga kelishi, Markaziy Osiyo Ittifoqining tashkil topishi, ittifoqning Markaziy Osiyo Hamkorlik Tashkilotiga aylanishi bilan harakterlanadi. 2005-2016 yillarda Markaziy Osiyo Hamkorlik Tashkiloti Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqiga birlashishi natijasida Markaziy Osiyo mintaqaviy integratsiyasi uchun “muzlagan davr” deb atash mumkin. 2017 yildan keyingi davr mintaqaviy integratsiya masalasini... ...

O'xshash yangiliklar