O‘zbekistonda dasturiy byudjetlashtirish tizimiga o‘tish istiqbollari

O‘zbekistonda dasturiy byudjetlashtirish tizimiga o‘tish istiqbollari
Respublikamizda yillik byudjetni shakllantirishning yangi “natijaga yo‘naltirilgan byudjet” tizimini joriy etish “2020-2024 yillarda O‘zbekiston Respublikasining davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasi”ning muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Mazkur tizim davlat byudjeti loyihasini shakllantirishda barcha vazirlik va idoralarning byudjetlari xarajatlarining samaradorlik indikatorlarini belgilagan holda maqsadli rejalashtirish tizimini joriy qilishni ko‘zlda tutadi. Shundan kelib chiqib, dasturiy byudjetlashtirishni joriy etish uchun zarur bo‘lgan mexanizmlarni aniqlashtirish,... ...

O'xshash yangiliklar