Ta’lim sifatini baholashni takomillashtirish masalalari

Ta’lim sifatini baholashni takomillashtirish masalalari

Millat taraqqiyotida xalq ta’limining ham, oliy ta’limning ham o‘rni beqiyos. Oliy ta’lim sanoat uchun malakali va bilimli kadrlarni yetishtirish hamda fuqarolik jamiyati uchun boshqaruvchi kadrlarni tayyorlashda mas’ul bo‘lsa, xalq ta’limi tizimi mazkur kadrlar salohiyatining boshlang‘ich poydevorini yaratadi.