Fuqarolarning davlatga ishonchini kuchaytirishda tashabbuskor byudjetlashtirishning ahamiyati

Fuqarolarning davlatga ishonchini kuchaytirishda tashabbuskor byudjetlashtirishning ahamiyati
O‘zbekistonda rivojlanish holati So‘nggi paytlarda aholi va davlat o‘rtasida yuqori darajali ishonchni shakllantirishning ahamiyati ortib bormoqda. Bu jarayonda tashabbuskor byudjetlashtirish mexanizmi yoki “Ochiq byudjet”dan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu mexanizm fuqarolarni byudjet jarayoniga jalb qilish shakli bo‘lib, u orqali mahalliy byudjetning bir qismi jamoatchilik fikriga asosan tashkil etiladigan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltiriladi. Xalqaro amaliyotda “partisipator byudjetlashtirish” deb nom olgan... ...

O'xshash yangiliklar