Boy bo‘lishning “ko‘rinmas” imtiyozlari

Boy bo‘lishning “ko‘rinmas” imtiyozlari
Ko‘p hollarda iqtisodiy o‘sish (bozor munosabatlarini qo‘llab-quvvatlash, biznesni rivojlantirish) kambag‘allikni kamaytirishdagi asosiy omil deb qaraladi va har qanday iqtisodiy o‘sishni ta’minlashga qaratilgan siyosat tegishli ravishda kambag‘allikni ham kamaytirishga xizmat qiladi, deb tushuniladi. Chunki iqtisodiy o‘sish daromadlar o‘sishi degani, daromadlar o‘sishi esa insonlar, shu bilan birga, kam ta’minlanganlar farovonligining oshishiga olib keladi. Ammo, amaliyot shuni ko‘rsatdiki ba’zi hollarda iqtisodiy o‘sish avtomatik... ...

O'xshash yangiliklar