Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyalashuvi: 30 yillik sa’y-harakatlar

Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyalashuvi: 30 yillik sa’y-harakatlar
SSSRning parchalanishi va yangi mustaqil davlatlarning paydo bo‘lishi natijasida Markaziy Osiyoda jiddiy o‘zgarishlar ro‘y berdi. Bu o‘zgarishlar mustaqillikka erishgan mamlakatlar o‘rtasida o‘zaro iqtisodiy, siyosiy va madaniy hamkorlikning rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O‘zbekiston tomonidan 1990 yillarda mintaqaviy integratsiyaga ilk odimlar qo‘yildi. Qozog‘iston va O‘zbekiston mintaqaviy integratsiyaning tashabbuskorlari sifatida mazkur jarayonda muhim o‘ringa ega.... ...

O'xshash yangiliklar